Продължете към съдържанието

Предлаганите от нас обувки са с 30-дневен гаранционен срок, даден от производителя. При гаранционни проблеми с обувките, възникнали в този срок моля, уведомете ни по телефона или e-mail obushteta@gmail.com

Ако установите, че даден продукт не отговаря на договора в момента на доставката, трябва незабавно да ни уведомите на имейл адрес obushteta@gmail.com и да ни предоставите подробности за продукта и неговите недостатъци.
За продадените продукти ние поддържаме 30 дни търговска гаранция, считано от момента на доставката на стоките за недостатъци, за които не сте виновни, стига да сте спазвали обичайните инструкции за употреба и грижа за продукта.

Гореспоменатата търговска гаранция не се намесва във вашите потребителски права, предоставени чрез действащото европейско законодателство съгласно, препубликуван по отношение на продажбата на продукти и произтичащите от тях гаранции по отношение на защитата на потребителите.
Търговската гаранция не покрива липсата на съответствие на продукта към момента на доставката, за което не можете да носите отговорност и което попада в обхвата на законната гаранция за съответствие.
Стоките се считат за съответстващи на договора, ако:

(i) съответстват на даденото от нас описание и имат характеристиките, рекламирани от нас на нашата уеб страница, или

(ii) те са подходящи за целта, за която подобни стоки обикновено са подходящи;

(iii) те отговарят на обичайните параметри за качество и производителност, които разумно можете да очаквате за подобни стоки.

Гаранцията за законосъобразно съответствие е 2 години от момента на доставката на стоките, съгласно чл. 6 от Закон 449/2003. През този период от време всички недостатъци, произтичащи от дефекти в материала или в процеса на производство/монтиране/сглобяване/рязане, които вече са присъствали в продукта към момента на доставката, ще бъдат поправени безплатно, с изключение на недостатъци, които са резултат от обичайно износване и скъсване на продукта, или от неспазване на инструкциите за употреба и грижа за продукта.

За законната гаранция за съответствие трябва да ни информирате за липсата на съответствие в рамките на 2 (два) месеца от откриването му, в съответствие с чл. 17 от Закон 449/2003, а липсата на съответствие се оценява от неутрален оторизиран технически експерт. Всяка липса на съответствие, открита в рамките на 6 месеца от доставката, се приема, че е била налице по време на доставката (с изключение на случаите, когато естеството на липсата на съответствие може да се дължи на неправилна употреба на продукта или на обичайното му износване и разкъсване), след който период от време трябва да предоставите доказателство за липсата на съответствие.

Средната продължителност на употреба на продукта е 6 месеца, при условие че всеки чифт обувки се носи алтернативно с най-малко три други чифта обувки.

За да се възползвате от гаранцията, моля, изпратете ни вашата писмена рекламация преди изтичането на гаранционния период на имейл адрес obushteta@gmail.com.

Средствата, чрез които предлагаме търговската гаранция или законната гаранция за съответствие, са поддръжка, ремонт или замяна на продукта (в случаите, когато ремонтът не е възможен), безплатно, в съответствие с чл. 10, 11 и 20 от Закон 449/2003.

Периодът за коригиране на търговската гаранция и законната гаранция за съответствие се определя по споразумение между двете страни (купувач и продавач) и не трябва да надвишава 30 календарни дни от датата, на която недостатъците са ни съобщени или датата на който е документирано връщането на продукта, съгласно чл. 11 §4 от Закон 449/2003.

Гаранцията/сервизът за продукта се предоставя от съответния производител с посредничеството на онлайн магазин obushteta.com.

Продължителността на ремонтния период удължава гаранцията на продукта и се измерва от момента, в който недостатъците са ни съобщени и продуктът ни е върнат за ремонт, и до възстановяването на продукта в работно състояние.

В случай, че даден продукт бъде заменен по причини, свързани с гаранцията, нов гаранционен цикъл започва за продукта от датата на замяната.

Не може да бъде поискана гаранция за продукти, които се повредят поради:

 • Обичайно износване на продукта;
 • Случайна повреда на продукта;
 • Интервенции, ремонти, модификации, извършени върху продукта от неупълномощени лица, включително боядисване на продукта;
 • Избледняване на цвета на продукта поради продължително излагане на атмосферни влияния (слънчева светлина или друг силен източник на топлина, влага, дъжд, сняг) или повреда на продукта поради продължително излагане на неблагоприятни атмосферни условия (вода, мръсотия, сняг);
 • Повреда на продукта в резултат на механични удари (късане, закачане, счупване, надраскване), домашни любимци, гризачи и др.
 • Използване на белина, детергенти или разтвори на основата на разтворители за почистване на продукта;
 • Използване на балансиращи велосипеди или играчки за каране.
 • Щети в резултат на неадекватна, неправилна или злоупотреба с продукта; използване на обувките за други цели, различни от целта, за която са проектирани и тествани (напр. използване на домашни обувки на открито или използване на обувките за спортуване);
 • Гаранцията не покрива използването на обувките на детски площадки с чакъл или пясък, на пързалки или на други места, където използването на продукта може да доведе до неговото увреждане;
 • Гаранцията не се предоставя за обичайни следи от износване по подметките или по деформираните страни (т.е. кракът стъпва или се влачи от едната страна, причинявайки по-големи следи от износване от тази страна).

Средствата, чрез които предлагаме търговската гаранция или законната гаранция за съответствие, са поддръжка, ремонт или замяна на продукта (в случаите, когато ремонтът не е възможен), безплатно, в съответствие с чл. 10, 11 и 20 от Закон 449/2003.

Периодът за коригиране на търговската гаранция и законната гаранция за съответствие се определя по споразумение между двете страни (купувач и продавач) и не трябва да надвишава 30 календарни дни от датата, на която недостатъците са ни съобщени или датата на който е документирано връщането на продукта, съгласно чл. 11 §4 от Закон 449/2003.

Гаранцията/сервизът за продукта се предоставя от съответния производител.

Продължителността на ремонтния период удължава гаранцията на продукта и се измерва от момента, в който недостатъците са ни съобщени и продуктът ни е върнат за ремонт, и до възстановяването на продукта в работно състояние.

В случай, че даден продукт бъде заменен по причини, свързани с гаранцията, нов гаранционен цикъл започва за продукта от датата на замяната.

Не може да бъде поискана гаранция за продукти, които се повредят поради:

 • Обичайно износване на продукта;
 • Случайна повреда на продукта;
 • Интервенции, ремонти, модификации, извършени върху продукта от неупълномощени лица, включително боядисване на продукта;
 • Избледняване на цвета на продукта поради продължително излагане на атмосферни влияния (слънчева светлина или друг силен източник на топлина, влага, дъжд, сняг) или повреда на продукта поради продължително излагане на неблагоприятни атмосферни условия (вода, мръсотия, сняг);
 • Повреда на продукта в резултат на механични удари (късане, закачане, счупване, надраскване), домашни любимци, гризачи и др.
 • Използване на белина, детергенти или разтвори на основата на разтворители за почистване на продукта;
 • Използване на балансиращи велосипеди или играчки за каране.
 • Щети в резултат на неадекватна, неправилна или злоупотреба с продукта; използване на обувките за други цели, различни от целта, за която са проектирани и тествани (напр. използване на домашни обувки на открито или използване на обувките за спортуване);
 • Гаранцията не покрива използването на обувките на детски площадки с чакъл или пясък, на пързалки или на други места, където използването на продукта може да доведе до неговото увреждане;
 • Гаранцията не се предоставя за обичайни следи от износване по подметките или по деформираните страни (т.е. кракът стъпва или се влачи от едната страна, причинявайки по-големи следи от износване от тази страна).

Внимание: При продукти от кожа без подплата – като домашни обувки Ziggy, гама Classic и NIDO – има шанс да има пренасяне на цвета върху детските чорапи. Това се счита за нормално и препоръчваме носенето на тъмни чорапи, особено за деца, които се затоплят. Това не е производствен дефект и не е основание за подаване на рекламация.

Естествените вариации във вида и усещането на кожата не могат да се считат за производствени дефекти и не представляват основание за искане на гаранция – това включва малки разлики в текстурата, ръбовете и цвета, характерни белези и неравности. Избираме само продукти с най-добро качество, но естествените вариации във вида и усещането на кожата не могат да бъдат избегнати и трябва да се приемат като част от индивидуалния вид и усещане на продукта.

В случай на несъответствие можете да поискате безплатна поправка или замяна на продукта, с изключение на случаите, когато тази мярка се счита за невъзможна или непропорционална. Методът на ремонт се счита за непропорционален, когато продавачът понесе разходи, които не са разумни в сравнение с тези на друг метод на ремонт, като се вземат предвид:

i) стойността на продуктите без липсата на съответствие;

(ii) значението на липсата на съответствие;

(iii) дали другият метод няма да причини значително неудобство на потребителя. Можете да поискате подходящо намаление на цената или анулиране на договора, ако не успеем да поправим продукта в гореспоменатия период от 30 дни. Не можете да поискате анулиране на договора, ако несъответствието на продукта се счита за незначително. Правата, предоставени от сертификата за гаранция, не нарушават правата, предоставени от закона на потребителя.

Разходите за обратна доставка за продукти с производствени дефекти ще бъдат поети от нас.
Ще получите гаранционния сертификат в електронен формат чрез публикуване във вашия акаунт на нашата уеб страница и ще можете да го отпечатате, запазите или архивирате от вашия акаунт на нашата уеб страница. По този начин имате преглед на всички гаранционни сертификати, издадени за вашите поръчки. По ваше желание гаранционният сертификат може да ви бъде изпратен по имейл на имейл адреса, зададен във вашия акаунт на нашата уеб страница. Като направите поръчка, вие се съгласявате с тези гаранционни условия.